I dag är det  - Senast uppdaterad : 12 december 2^020 - nyanordanvikshamnen.html

Båtens längd får inte överstiga 26 fot (ca 7,20 m) och båten får inte vara bredare än 2,5 meter. Vid eventuella tveksamheter kring detta kontakta hamnkaptenen. I slutändan är det alltid hamnkaptenen som beslutar om en båt ska få vara förtöjd i hamnen.Vidare vad gäller badstegen så hade jag inte tänkt ta upp den innan eventuell is lagt sig. Två skäl för detta. Kanske onödigt att i gänga upp borrhålen till stegen om det inte behövs. Dessutom har jag hört talas om att vi har en vinterbadare ibland oss. Kan kanske glädja denne.